SQL Server

Uslovi prodaje

 • PONUDA OBUHVATA: 14900 din umesto 28900 din za online kurs SQL Server --24-časovni pristup svakog dana u naredna 6 meseci sa završnim ispitom i sertifikatom na kraju obuke-- EDUKATIVNI CENTAR PROCODING!
 • Jedna osoba može kupiti više vaučera
 • Sistem polaznici mogu koristiti 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji u narednih 6 meseci
 • Tokom učenja dobijate svog mentora koji prati Vaš rad i pomaže Vam
 • Nakon položenog ispita se dobija sertifikat
 • Vaučere možete da koristite odmah po dobijanju vaučera
 • Rok aktivacije vaučera je do 30.12.2023.
14900 din
Cena pre popusta : 28900 din

Ušteda : 14000 din

Popust : 48 %

Preuzeto : 9 kom

Naruči putem SMS-a ili Telefonom

14900 din umesto 28900 din za online kurs SQL Server--24-časovni pristup svakog dana u naredna 6 meseci sa završnim ispitom i sertifikatom na kraju obuke-- EDUKATIVNI CENTAR PROCODING!

1.      SQL Server

 

Kurs je dostupan na našoj online platformi https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/

Prve tri lekcije možete pogledati na linkovima:

https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/5017

https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/5050

https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/5089

Korisne savete možete pogledati na:

https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/5640

https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/5649

Sadržaj kursa:

Lekcije:

-          Uvod u baze podataka

-          SQL Server 2019 Express – instalacija

-          Startovanje SQL Servera

-          Import iz CSV fajla u tabelu

-          Okruženje SQL Servera

-          Prečice u okruženju SQL Servera

-          Naredba SELECT

-          WHERE klauzula

-          Standardni logički operatori: AND, OR

-          Operator LIKE i wildcard karakteri % i _

-          Komentari

-          Importovanje podataka iz Excel-a

-          ALTER TABLE i UPDATE TABLE

-          ORDER BY

-          Tipovi podataka u SQL serveru

-          VARCHAR i NVARCHAR i funkcije za rad sa njima

-          Rad sa datumima, funkcije za rad sa datumima

-          CAST i CONVERT()

-          Tabele i atributi

-          Primarni ključevi

-          Spoljni ključevi

-          Funkcionalna zavisnost i potpuna funkcionalna zavisnost

-          Tri normalne forme

-          Prva normalna forma (1NF)

-          Druga normalna forma (2FN)

-          Treća normalna forma (3FN)

-          Redizajniranje tabele Artikli

-          Redizajniranje tabele Kupci

-          Atomske vrednosti atributa

-          Nova tabela KarticeLojalnosti

-          Nova tabela Potkategorija

-          Uvod u relacije

-          Kreiranje nove tabele Narudžbenica

-          Kreiranje nove tabele Stavke

-          Menjanje tabele Kupci

-          Database Diagram

-          Tabela EAN

-          Unos podataka u tabelu Narudžbenica

-          Backup baze podataka

-          Restore baze podataka

-          Uvod u skupovne operatore

-          Operatori UNION i UNION ALL

-          Operator INTERSECT

-          Operator EXCEPT

-          Uvod u agregatne funkcije

-          Agregatne funkcije nad celom tabelom

-          Upotreba WHERE klauzule u agregatnim funkcijama

-          GROUP BY klauzula

-          Grupisanje po više atributa

-          HAVING klauzula

-          Uvod – spajanje tabela

-          INNER JOIN

-          LEFT OUTER JOIN

-          RIGHT OUTER JOIN

-          FULL OUTER JOIN

-          Povezivanje tabela preko više kolona

-          CROSS JOIN (bonus lekcija)

-          Podupiti, EXISTS, ALL

-          Rad sa pogledima u SQL serveru

-          Procedure u SQL serveru

-          Funkcije u SQL serveru

-          Trigeri u SQL serveru (bonus lekcija)

-          Povezivanje SQL servera i Pythona

-          Eksportovanje podataka u SQL serveru

-          Kursori u SQL serveru

-          Puškice za SQL server

-          Korisni linkovi

Zadaci:

 1. Halloween Costume
 2. Osnove SQL-a
 3. Operatori u SQL serveru
 4. EAN importovanje
 5. ORDER BY
 6. Tipovi podataka
 7. Kartice lojalnosti
 8. Agregatne funkcije
 9. Podupiti
 10. Pogledi
 11. Procedure
 12. Trigeri
 13. SQL server i Python
 14. Eksportovanje podataka iz SQL servera

Kvizovi:

 1. Osnove SQL-a
 2. UPDATE TEBLE i ALTER TABLE
 3. Tipovi podataka
 4. Baze podataka – obnavljanje
 5. Baze podataka – ključevi
 6. Baze podataka – konstrejnti
 7. Skupovni operatori
 8. Agregatne funkcije

Završni zadatak

 

Svi polaznici prilikom upisa kursa dobijaju mentora koji prati njihov rad i koga mogu da pitaju u slučaju da nešto ne razumeju.

Na kraju kursa dobijate sertifikat. Nakon plaćanja kurs je dostupan 6 meseci.

Prednosti učenja na ovaj način:

 • Učite kad god imate vremena, ne čekate formiranje grupe.
 • Kurs je moguće pohađati 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
 • Učite tempom koji Vama prija, nikoga ne čekate i niko Vas ne ubrzava.
 • Platforma će zapamtiti dokle ste stigli sa učenjem.
 • Tokom učenja dobijate svog mentora koji prati Vaš rad i pomaže Vam.
 • Niste sami – možete da razmenjujete iskustva sa ostalim polaznicima. 

Kako pohađati kurs?

Registrujte se na strani: https://kurseviprogramiranja.rs/korisnicki-nalog/

Kad se ulogujene na platformu: www.kurseviprogramiranja.rs , pronađite kurs https://kurseviprogramiranja.rs/kursevi/baze-podataka/  i dodajte ga u korpu, izaberite opciju jednokratnog plaćanja, idite na korpu, izaberite opciju bezgotovinskog plaćanja i označite da ste pročitali i da ste saglasni sa uslovima korišćenja sajta, pa kliknite na dugme Poruči. Pristup kursu će biti odobren u toku istog dana.


EDUKATIVNI CENTAR PROCODING 2018

PRVOG MAJA 15 A , 11000 Beogradul. PRVOG MAJA 15 A Vrčin Grocka, Beograd


Dodatne slike : EDUKATIVNI CENTAR PROCODING 2018

Komentari kupaca